Seguretat i sanitat

Seguretat

Servei / Companyia

BOMBERS

EMERGÈNCIES

GUÀRDIA CIVIL (a Girona)

POLICIA MOSSOS D’ESQUADRA

POLICIA NACIONAL

PROTECCIÓ CIVIL

Telèfon

085

112

972 208 650

088

091

972 418 655

Sanitat

Servei / Companyia

CAP DE CAMPRODON

CREU ROJA CAMPRODON

CREU ROJA – Urgències

CREU ROJA – Informació

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Telèfon

972 741 213

972 740 076

972 222 222

972 200 415

061