Zona wifi

ZONA WIFI

La població de Vilallonga de Ter disposa d’una zona de connexió a la banda ampla a la Plaça de les Escoles a través del sistema Wifi. D’aquesta manera tota la plaça disposa de cobertura, durant els 365 dies de l’any i les 24 hores del dia.

Es tracta d’una opció per a tots aquells que no disposin d’internet de banda ampla a casa, ja sigui perquè no els interessa o perquè no gaudeixen de cobertura, i en els moments que la Sala Polivalent tingui les seves portes tancades.