Grup municipal

Grup municipal de Convergència i Unió:

 • Mònica Bonsoms Pastoret
 • Esteve Marcer Vidal
 • Benet Jordà Darré
 • Josep Busquets Alabau
 • Montserrat Gratacós Monllor
 • Pere Gironès Galian
 • Neus Marin Costa

 

Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple

Les sessions ordinàries de Ple, se celebraran el segon dijous de cada TRES MESOS a les 20:30 hores.

 

Representants en òrgans col·legiats

Representants de l’Ajuntament, o el regidor a qui faculti, per tal que ostentin la representació a les diferents entitats, segons el detall següent:

 • Mònica Bonsoms Pastoret
  • Mancomunitat de la Vall de Camprodon
  • Associació Catalana de Municipis
  • Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR)
  • Agrupació de Defensa Forestal de la Vall de Camprodon
  • Comissió de Paisatge de la Vall de Camprodon
 • Esteve Marcer Vidal
  • Consorci Localret
 • Benet Jordà Darré
  • Associació de Municipis per la Independència
  • Junta Comarcal de Protecció Civil del Ripollès
 • Josep Busquets Alabau
  • Mancomunitat de la Vall de Camprodon
  • Creu Roja de la Vall de Camprodon
  • Consell Esportiu del Ripollès
 • Montserrat Gratacós Monllor
  • AECT País d’Art i d’Història de les Valls Catalanes del Tec i del Ter (suplent)
  • SI Germans Vila Riera de Camprodon
  • Consell Escolar
 • Pere Gironès Galian
  • Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient (CILMA)
  • Consorci Alba-Ter
 • Neus Marin Costa
  • AECT País d’Art i d’Història de les Valls Catalanes del Tec i del Ter (titular)
  • Comissió del Festival de Música de la Vall de Camprodon

L’alcaldessa, com a legal representant de l’Ajuntament, representa la corporació en totes aquelles entitats què no s’ha nomenat representant de manera expressa en aquest acord.

 

Nomenament de tinents d’alcalde

Primer tinent d’alcalde el regidor Sr. Esteve Marcer Vidal
Segon tinent d’alcalde el regidor Benet Jordà i Darré.

 

Constitució de la comissió especial de comptes
Comissió Especial de Comptes, que estarà formada per tots els regidors de la Corporació:

Presidenta: Il·lma. Sra. Mònica Bonsoms Pastoret (CIU)

 • Sr. Esteve Marcer Vidal (CIU)
 • Sr. Benet Jordà Darré (CIU)
 • Sr. Josep Busquets Alabau (CIU)
 • Sra. Montserrat Gratacós Monllor (CIU)
 • Sr. Pere Gironès Galian (CIU)
 • Sra. Neus Marin Costa (CIU)

 

Àrees de gestió municipal, Presidència de les Àrees i encomana de funcions de l’Alcaldia.

Àrees de gestió municipal, Presidència de les àrees i encomana de funcions de l’Alcaldia següents:

 • Esteve Marcer Vidal
  • Regidoria: Urbanisme, obres i Brigada Municipal
 • Benet Jordà Darré
  • Regidoria: Zona esportiva, piscina, Benestar Social
 • Josep Busquets Alabau
  • Regidoria: Esports i Mancomunitat
 • Montserrat Gratacós Monllor
  • Regidoria: Joventut i Educació
 • Pere Gironès Galian
  • Regidoria: Festes
 • Neus Marin Costa
  • Regidoria: Cultura i Turisme
 • Mònica Bonsoms Pastoret
  • Regidoria: Mancomunitat, Hisenda i règim interior, ramaderia, Medi Ambient, i la resta de matèries no atribuïdes.

L’alcaldessa, Il·lma. Sra. Mònica Bonsoms Pastoret, podrà quan ho consideri convenient, incorporar-se a la gestió de qualsevol de les actuacions de les altres àrees.