ANUNCI – Consulta Pública del Projecte de l’Ordenança Reguladora dels Usos i Aprofitament dels Comunals de la Roca

Per més informació feu clic aquí