Aprovació Pla Local de Joventut 2022-2025 Vilallonga de Ter

Per veure Acord de Ple de l’aprovació feu clic aquí – Per veure el Pla Local de Joventut feu clic aquí