Subsanació d’errada – Publicitat 2016 – Subvenció de la Diputació de Girona – PUOSC 2015