SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions per nevades 2018 – Despeses corrents