SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Campanya de calderes de biomassa 2018