SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Fons econòmic extraordinari 2022