SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Per al foment de l’activitat física i l’esport de les comarques gironines 2021 – Subprograma A2, acondicionament i millora d’equipaments esportius