SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Per el subprograma A3 actuacions en equipaments esportius – Any 2020