SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Per la Campanya – Del Pla a l’Acció 2020-2021 – Actuacions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle – Línia 3 – Any 2020