SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Per la Campanya – Del Pla a l’Acció 2020-2021 – Servei de comptabilitat i gestió energètica – Línia 1 – Any 2020