SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Per l’Organització d’Esdeveniments de Caràcter Firal 2022