SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Pla d’Acció 2018-2019 – Lluminàries LED – Nucli Vilallonga de Ter