SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Programa A – Suport als municipis – Subprograma A3 – Actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals 2022