SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Recuperació d’espais oberts a les forests del Bac d’Abella i muntanya de Llebro – 2021