SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA – Ajuts a la gestió forestal sostenible – Aclarida de millora Muntanya Sant Bernabé