SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA – Ajuts a la gestió forestal sostenible – Annex 4 – Actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics