SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA – Annex 3 Xarxa Viària per a la Gestió dels Boscos – Annex 4 Actuacions Silvícoles de Millora i Generació de Cicles Ecosistèmics 2014-2020