SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA – Compensacions econòmiques de les retribucions de càrrecs electes any 2018