SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA – Espais Naturals de Catalunya – Marc Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020