SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA – Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 – Any 2018