SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE – Inversions en camins públics locals 2018-2020