Edictes

Exercici: 2018 Bop: 99-0 Edicte: 4411 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal de pastures del municipi per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 92-0 Edicte: 4084 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci de subhasta dels permisos de caça d'isard, categories de trofeus i selectives, any 2018
Exercici: 2018 Bop: 87-0 Edicte: 3819 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte de publicació de la decisió d'un Tribunal
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2770 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'adjudicació d'un contracte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 58-0 Edicte: 2438 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació inicial de la modificació d'una ordenança fiscal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 25-0 Edicte: 878 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte d'inici dels tràmits per a l'elecció de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2018 Bop: 15-0 Edicte: 335 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'adjudicació del contracte d'obres de l'entorn de la Roca
Exercici: 2017 Bop: 247-0 Edicte: 11121 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 240-0 Edicte: 10499 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 215-0 Edicte: 9379 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, la plantilla de personal i les ordenances fiscals per a l'exercici 2018