Edictes

Exercici: 2020 Bop: 130-0 Edicte: 4488 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 117-0 Edicte: 3804 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Exposició pública d'un expedient per a l'anul·lació d'obligacions de pressupostos d'exercicis tancats
Exercici: 2020 Bop: 108-0 Edicte: 3261 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 108-0 Edicte: 3250 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 107-0 Edicte: 3178 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva de la modificació de les bases del pressupost 2020
Exercici: 2020 Bop: 104-0 Edicte: 3157 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació del plec de clàusules que regiran l'adjudicació dels permisos de caça d'isard i mufló, categoria de trofeu i selectiva d'isard per a propietaris públics i categoria de trofeu de mufló per a propietaris públics, dins la reserva nacional de caça Freser-Setcases, any 2020 i licitació
Exercici: 2020 Bop: 94-0 Edicte: 2784 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva del Projecte constructiu mur de protecció davant avingudes a la zona urbana de Villalonga de Ter
Exercici: 2020 Bop: 85-0 Edicte: 2554 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació inicial de la modificació de les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 83-0 Edicte: 2525 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació inicial del Pla especial de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable i l'aprovació del seu catàleg
Exercici: 2020 Bop: 61-0 Edicte: 2135 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Licitació contracte serveis piscina municipal