Edictes

Exercici: 2017 Bop: 113-0 Edicte: 4914 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits (suplement de crèdits i crèdits extraordinaris)
Exercici: 2017 Bop: 107-0 Edicte: 4559 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte de licitació dels permisos de caça
Exercici: 2017 Bop: 104-0 Edicte: 4558 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la zona esportiva municipal
Exercici: 2017 Bop: 80-0 Edicte: 3273 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte d'aprovació del nomenclàtor de Tregurà de Dalt
Exercici: 2017 Bop: 74-0 Edicte: 2984 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci de modificació de les indemnitzacions dels regidors
Exercici: 2017 Bop: 24-0 Edicte: 807 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
Exercici: 2016 Bop: 237-0 Edicte: 10408 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
Exercici: 2016 Bop: 237-0 Edicte: 10370 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del aprofitament de pastures comunals de la muntanya de Tregurà
Exercici: 2016 Bop: 237-0 Edicte: 10366 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte d'aprovació definitiva dels plànols de delimitació d'urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions afectats per la Llei 5/2003
Exercici: 2016 Bop: 237-0 Edicte: 10334 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017