Edictes

Exercici: 2022 Bop: 93-0 Edicte: 3957 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 5/2022
Exercici: 2022 Bop: 93-0 Edicte: 3956 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança reguladora de la Plusvàlua
Exercici: 2022 Bop: 81-0 Edicte: 3317 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 68-0 Edicte: 2625 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació del plec de clàusules que han de regir l'adjudicació dels permisos de caça d'isards (mascle o femella) per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 67-0 Edicte: 2587 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Inici dels tràmits per a l'elecció dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut de l'Ajuntament de Vilallonga de Ter
Exercici: 2022 Bop: 58-0 Edicte: 2127 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva de la modificació de pressupost 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 46-0 Edicte: 1598 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva del projecte d'obres constructiu per estabilitzar i consolidar un talús al nucli La Roca de Vilallonga de Ter
Exercici: 2022 Bop: 41-0 Edicte: 1378 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa de serveis de la piscina municipal
Exercici: 2022 Bop: 8-0 Edicte: 45 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació inicial del Projecte constructiu per estabilitzar i consolidar un talús al nucli La Roca de Vilallonga de Ter
Exercici: 2022 Bop: 4-0 Edicte: 11281 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança núm. 15, reguladora de la taxa del servei de piscina municipal