Edictes

Exercici: 2020 Bop: 17-0 Edicte: 387 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació inicial modificació Ordenança Piscina Municipal any 2020
Exercici: 2020 Bop: 2-0 Edicte: 10505 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Aprovació definitiva modificació del pressupost 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10103 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 232-0 Edicte: 9453 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla per al 2020
Exercici: 2019 Bop: 231-0 Edicte: 9498 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2019 (modalitat suplement de crèdit)
Exercici: 2019 Bop: 231-0 Edicte: 9404 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 12/2019 (modalitat de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit)
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8410 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació provisional de modificació de les ordenances per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8326 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 12/2019 (concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit)
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8325 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació inicial del pressupost de l'Ajuntament de Vilallonga de Ter
Exercici: 2019 Bop: 138-0 Edicte: 5611 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci de creació de les àrees de gestió municipal i delegació de funcions de l'Alcaldia