Edictes

Exercici: 2017 Bop: 202-0 Edicte: 8675 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci de licitació del concurs per a l'execució del projecte d'obra "Mejora del entorno de la Iglesia de la Roca"
Exercici: 2017 Bop: 178-0 Edicte: 7692 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obra ordinària
Exercici: 2017 Bop: 140-0 Edicte: 6246 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte d'informació pública d'un projecte d'obra ordinària
Exercici: 2017 Bop: 139-0 Edicte: 6196 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits (suplement de crèdits i crèdits extraordinaris)
Exercici: 2017 Bop: 131-0 Edicte: 5841 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 113-0 Edicte: 4914 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits (suplement de crèdits i crèdits extraordinaris)
Exercici: 2017 Bop: 107-0 Edicte: 4559 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte de licitació dels permisos de caça
Exercici: 2017 Bop: 104-0 Edicte: 4558 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la zona esportiva municipal
Exercici: 2017 Bop: 80-0 Edicte: 3273 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte d'aprovació del nomenclàtor de Tregurà de Dalt
Exercici: 2017 Bop: 74-0 Edicte: 2984 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci de modificació de les indemnitzacions dels regidors