Edictes

Exercici: 2020 Bop: 61-0 Edicte: 2135 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Licitació contracte serveis piscina municipal
Exercici: 2020 Bop: 59-0 Edicte: 2106 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora dels usos de la piscina municipal
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 2109 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació inicial Projecte constructiu mur de protecció davant avingudes del riu Ter a la zona urbana
Exercici: 2020 Bop: 31-0 Edicte: 944 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Modificació règim indemnitzacions, dedicacions i altres dels membres de la corporació
Exercici: 2020 Bop: 17-0 Edicte: 387 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació inicial modificació Ordenança Piscina Municipal any 2020
Exercici: 2020 Bop: 2-0 Edicte: 10505 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Aprovació definitiva modificació del pressupost 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10103 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 232-0 Edicte: 9453 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla per al 2020
Exercici: 2019 Bop: 231-0 Edicte: 9498 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2019 (modalitat suplement de crèdit)
Exercici: 2019 Bop: 231-0 Edicte: 9404 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 12/2019 (modalitat de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit)