Edictes

Exercici: 2021 Bop: 39-0 Edicte: 1334 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva de la modificació de les Bases d'execució del pressupost 2021
Exercici: 2021 Bop: 33-0 Edicte: 1118 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva del projecte d'obres de millora i adequació d'una instal·lació municipal polivalent
Exercici: 2021 Bop: 28-0 Edicte: 869 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Relació de propietaris i béns afectats per l'expedient d'expropiació forçosa per les obres del projecte constructiu del mur de protecció del riu Ter
Exercici: 2021 Bop: 15-0 Edicte: 281 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació inicial de la modificació de les bases d'execució del pressupost per al 2021
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9842 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9620 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Licitació del contracte d'obres del mur de protecció davant avingudes de la zona urbana de Vilallonga de Ter
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9614 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació inicial del Projecte d'obres de millora i adequació d'una instal·lacio municipal polivalent
Exercici: 2020 Bop: 236-0 Edicte: 9063 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 7889 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 213-0 Edicte: 7891 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances per a l'exercici 2021