Edictes

Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 7889 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 213-0 Edicte: 7891 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7611 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2020
Exercici: 2020 Bop: 207-0 Edicte: 7593 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 8/2020
Exercici: 2020 Bop: 190-0 Edicte: 6961 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Extracte de l'acord de Ple de 26 de maig de 2020 de l'Ajuntament de Vilallonga de Ter, pel qual es convoquen les subvencions en matèria de promoció econòmica i dinamització territorial per pal·liar els efectes de la COVID-19, any 2020, pel procediment de concurrència competitiva (Convocatòria BDNS 525691)
Exercici: 2020 Bop: 190-0 Edicte: 6960 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a professionals i empreses del municipi de Vilallonga de Ter afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19
Exercici: 2020 Bop: 189-0 Edicte: 6813 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Expedient sobre la prescripció i baixa de drets reconeguts d'exercicis tancats
Exercici: 2020 Bop: 189-0 Edicte: 6798 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes subsidìàries de planejament, reajustament del c/ Canigó i la UA Can Barricaltes
Exercici: 2020 Bop: 187-0 Edicte: 6711 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 6/2020
Exercici: 2020 Bop: 186-0 Edicte: 6690 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 8/2020