Edictes

Exercici: 2023 Bop: 5-0 Edicte: 30 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11581 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança de preus públics - Prestació Servei Acollida Escolar
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11818 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11619 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Convocatòria en el marc del procés d'estabilització d'ocupació temporal, per cobrir 1 plaça d'arquitecte municipal règim funcionari per a l'Ajuntament de Vilallonga de Ter mitjançant sistema de concurs oposició
Exercici: 2022 Bop: 240-0 Edicte: 11174 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació de la convocatòria del procés selectiu, pel sistema de concurs, d'una plaça d'oficial 2a de la Brigada municipal, personal laboral, categoria E
Exercici: 2022 Bop: 240-0 Edicte: 11173 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació de les bases i la convocatoria pel sistema del concurs oposicio d'una plaça d'auxiliar administratiu de serveis generals i comptabilitat en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 240-0 Edicte: 11137 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació de les bases del procés selectiu pel sistema de concurs, d'una plaça d'auxiliar administratiu/va de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Vilallonga de Ter per a l'any 2022, grup de classificació C2, en execució de l'oferta pública de l'any 2021, pel torn d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 240-0 Edicte: 11132 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació de les bases del procés selectiu pel sistema de concurs, d'una plaça d'auxiliar administratiu/va de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vilallonga de Ter per a l'any 2022, grup de classificació C2, en execució de l'oferta pública de l'any 2021, pel torn d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 10925 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 218-0 Edicte: 9845 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Informació pública, per segona vegada, de la modificació de l'Ordenança reguladora de les pastures comunals de les muntanyes i emprius de Vilallonga de Ter