Edictes

Exercici: 2018 Bop: 15-0 Edicte: 335 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'adjudicació del contracte d'obres de l'entorn de la Roca
Exercici: 2017 Bop: 247-0 Edicte: 11121 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 240-0 Edicte: 10499 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 215-0 Edicte: 9379 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, la plantilla de personal i les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 202-0 Edicte: 8675 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci de licitació del concurs per a l'execució del projecte d'obra "Mejora del entorno de la Iglesia de la Roca"
Exercici: 2017 Bop: 178-0 Edicte: 7692 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obra ordinària
Exercici: 2017 Bop: 140-0 Edicte: 6246 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte d'informació pública d'un projecte d'obra ordinària
Exercici: 2017 Bop: 139-0 Edicte: 6196 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits (suplement de crèdits i crèdits extraordinaris)
Exercici: 2017 Bop: 131-0 Edicte: 5841 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 113-0 Edicte: 4914 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits (suplement de crèdits i crèdits extraordinaris)