Edictes

Exercici: 2018 Bop: 208-0 Edicte: 9075 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 208-0 Edicte: 9073 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2018
Exercici: 2018 Bop: 184-0 Edicte: 8125 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació inicial del projecte d'urbanització de la Plana d'en Barricaltes
Exercici: 2018 Bop: 137-0 Edicte: 6294 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 130-0 Edicte: 5955 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 109-0 Edicte: 4851 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte de publicació d'una decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Exercici: 2018 Bop: 99-0 Edicte: 4411 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal de pastures del municipi per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 92-0 Edicte: 4084 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci de subhasta dels permisos de caça d'isard, categories de trofeus i selectives, any 2018
Exercici: 2018 Bop: 87-0 Edicte: 3819 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte de publicació de la decisió d'un Tribunal
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2770 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'adjudicació d'un contracte d'obres